• Clubgeschiedenis
Hoe het allemaal begon…

Mid jaren 80 rijpte tussen pot en pint bij een aantal ondernemende, enthousiaste mensen het idee om in Sterrebeek een tennisclub op te richten.
Dit om de mensen uit Groot-Zaventem en omstreken de kans te geven om, op een democratische manier, kennis te maken met de tennissport. En zo geschiede!

Tennisclub Het Zeen werd gesticht op 23 december 1984, statutair bekrachtigd op 31 januari 1985.

Er werd besloten om te opteren voor een Vlaamse en plaatsgebonden naam voor de club. “Het Zeen” werd toen gekozen omdat deze benaming verwijst naar zijn ligging langsheen de Zeenstraat, een eeuwenoude straat langs de Sterrebeek, een beek die de gemeente haar naam gaf. De Zeenstraat, vroeger Broekstraat, herinnert nog aan het middeleeuws beemdengebied langs de beneden- en bovenloop van de Sterrebeek.
De gemeente zette daarop het licht op groen en in amper een paar maanden tijd werden drie tennisterreinen in gemalen baksteen aangelegd met verlichting en werden sanitaire voorzieningen gebouwd.
In mei 1985 was tennissport in Sterrebeek een feit !

Het concept sprak duidelijk vele mensen aan en het aantal leden groeide zo snel in het eerste jaar dat een ledenstop noodzakelijk was wegens het beperkte aantal tennisvelden.
In 1986 werden reeds twee bijkomende velden aangelegd met eigen kapitaal weliswaar op gronden van de gemeente.
Ook werden alle terreinen voorzien van de nodige competitieverlichting. Tennis werd populairder en het ledenaantal groeide gestaag.

Onder leiding van het vzw-bestuur en onze tennisschool werden de activiteiten van de club nog verder uitgebreid en werden er volop activiteiten georganiseerd voor jong en oud, voor de recreant en de competitie-speler.

In 1990 werd besloten om ook in de winter tennis aan te bieden aan de leden en werd alzo de grondslag gelegd voor een sporthal met 3 velden. De club bereikte in 1999 zijn huidige vorm qua infrastructuur met 8 speelvelden in brique, waarvan 4 overdekt. Het ledenaantal heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd en situeert zich nu tussen de 800 en 900 leden.

Wij hopen u gauw een keer te mogen begroeten op onze club!
Het Zeen – bestuur