• Ongevalaangifte

Wat te doen in geval van een tennisongeval?
   > Print het Ethias aangifteformulier
   > Vul het formulier volledig in.
   > Stuur het ingevulde formulier door naar onze secretaris of geef het af aan de bar van het clublokaal.