winterlessen      • Winterlessen 2017-2018

Beste ouders en jeugdspelers,

We genieten allemaal nog volop van de zomervakantie, en toch zijn wij gestart met het online inschrijven van de winterlessen.

Tennisacademie Het Zeen heeft ook dit jaar een gans aanbod van winterlessen voor U.
De nieuwste technieken worden U in een periode van 21 weken aangeleerd. Onze gediplomeerde trainers, onder leiding van Steve Joly, gebruiken hiervoor de modernste technieken. De meest complexe dingen worden op een eenvoudige en aangename wijze naar voor gebracht.
Het belangrijkste doel is dat wij iedereen stimuleren om altijd maar beter te tennissen. Wil je 1 uur per week tennissen of wil je 10 uren per week tennissen, het doel is jezelf te verbeteren.
Door in kleine groepjes te werken garanderen we een individuele benadering van elke speler. Op die manier kunt U snel vooruitgang boeken.

Tennispassie omvat alles waar wij voor staan. Tennis moet een passie zijn en dit zowel voor de speler als voor de trainer. Er is niets mooier in het leven dan een passie hebben voor iets wat je doet. Hoe groot die passie is, kan iedereen voor zichzelf invullen. Daarom hebben we ook verschillende formules uitgewerkt, aangepast aan ieders niveau. Wij willen naar de toekomst toe je een tennisopleiding kunnen aanbieden, rekening houdend met jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Binnen het “kidstennis” leren wij kinderen tennissen vanaf de leeftijd van 4 jaar. De laatste tijd merken wij dat uit het kidstennis ieder jaar opnieuw goede spelertjes komen. Omdat we nauw toezien dat de jeugdspelers op jonge leeftijd al de juiste techniek aangeleerd krijgen, zien we deze groep van spelertjes ieder jaar opnieuw zichzelf verbeteren.
De laatste jaren merken we dat de competitiespelers ook alsmaar beter worden. Doordat de trainers de lat altijd maar hoger proberen te leggen, zien wij dat tal van onze spelers in de omliggende tornooien naar huis gaan met de prijzen.

Op dit elan willen we verder doorgroeien. Meer zelfs… we willen de komende jaren ons hier ook op focussen.

Moest je nog vragen hebben, aarzel niet om ons aan te spreken en ons de nodige informatie te vragen.

Het team van leraars wenst U alvast een sportieve wintertraining.

Steve Joly
Tennisacademie Het Zeen