CLUBINFO

• Clubgeschiedenis

  
Hoe het allemaal begon…

Mid jaren 80 rijpte tussen pot en pint bij een aantal ondernemende, enthousiaste mensen het idee om in Sterrebeek een tennisclub op te

richten.

Dit om de mensen uit Groot-Zaventem en omstreken de kans te geven om, op een democratische manier, kennis te maken met de

tennissport. En zo geschiede!

 

Tennisclub Het Zeen werd gesticht op 23 december 1984, statutair bekrachtigd op 31 januari 1985.

Er werd besloten om te opteren voor een Vlaamse en plaatsgebonden naam voor de club.

Het Zeen” werd toen gekozen omdat deze benaming verwijst naar zijn ligging langsheen de Zeenstraat, een eeuwenoude straat langs de

Sterrebeek, een beek die de gemeente haar naam gaf. De Zeenstraat, vroeger Broekstraat, herinnert nog aan het middeleeuws

beemdengebied langs de beneden- en bovenloop van de Sterrebeek.

De gemeente zette daarop het licht op groen en in amper een paar maanden tijd werden drie tennisterreinen in gemalen baksteen

aangelegd met verlichting en werden sanitaire voorzieningen gebouwd.

In mei 1985 was tennissport in Sterrebeek een feit !

 

Het concept sprak duidelijk vele mensen aan en het aantal leden groeide zo snel in het eerste jaar dat een ledenstop noodzakelijk was

wegens het beperkte aantal tennisvelden.

In 1986 werden reeds twee bijkomende velden aangelegd met eigen kapitaal, weliswaar op gronden van de gemeente.

Ook werden alle terreinen voorzien van de nodige verlichting. Tennis werd steeds populairder en het ledenaantal groeide gestaag.

Onder leiding van het vzw-bestuur en onze tennisschool werden de activiteiten van de club nog verder uitgebreid en werden er volop

activiteiten georganiseerd voor jong en oud, voor de recreant en de competitie-speler.

In 1990 werd besloten om ook in de winter tennis aan te bieden aan de leden en werd alzo de grondslag gelegd voor een overdekte sporthal

met 3 velden. In 1999 telde de club 8 speelvelden in 'brique', waarvan 4 overdekt.

 

Dan kwam padel overgewaaid vanuit het zuiden. Deze sport veroverde het noorden erg snel. Ook onze club kon niet achterblijven en in 2021

werd er één tennisterrein vervangen door twee padelvelden.

 

Onze club telt momenteel 7 tennisvelden in gemalen baksteen, waarvan 4 overdekt en 2 padelvelden.

 

Wij hopen u gauw een keer te mogen begroeten op onze club!

Het Zeen – bestuur