WINTERVERHUUR

 

 

Het Zeen stelt, in de winterperiode, de binnenterreinen ter beschikking voor leden en niet-leden.

Deze reservering wordt opgesplitst in drie periodes.


   - Periode 1: leden met een winteruur van het vorige jaar krijgen voorrang om hun zelfde vast uur te herbevestigen.

   - Periode 2: schrijven we al onze leden aan met de vraag of zij interesse hebben om de vrije uren op te vullen.

   - Periode 3:  worden de uren vrijgegeven en kunnen ook niet-leden inschrijven.

Deze regeling laat ons toe om trouwe leden voorrang te geven om hun geliefkoosde sport ook ’s winters voort te zetten.

Terreinen in de tweede en derde periode worden op een "first come – first serve" basis vastgelegd, er snel bij zijn is dus de boodschap.

 

Indien je interesse hebt, dan graag je voorkeur doorgeven per mail op secretaris@hetzeen.be, je ontvangt dan via mail een antwoord met de

informatie of het gevraagde uur nog vrij is, en indien het aan je kan toegewezen worden, ontvang je de betalingsmodaliteiten.

Er kunnen telefonisch geen uren worden vastgelegd.

Betalingen dienen op onze rekening te staan alvorens je de terreinen mag betreden.

 

Het winterseizoen 2024 -2025 start op dinsdag 1 oktober 2024 en eindigt op maandag 31 maart 2025.

Noteer ook dat tijdens het winterdubbeltornooi de velden ter beschikking staan van de club.

Prijzen 2024-2025 Prijs
Weekdagen van 9 tot 17 uur 385 €
Weekdagen van 17 tot 19 uur 530 €
Weekdagen van 19 tot 22 uur 630 €
Weekdagen van 22 tot 23 uur 385 €
Zaterdag/Zondag van 9 tot 18 uur 530 €
Zaterdag/Zondag van 19 tot 23 uur 385 €