BESTUUR

Onze bestuursploeg bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.

Onder leiding van voorzitter Gerald Van Roey, zorgen wij ervoor dat onze club blijft vooruitgaan op hetzelfde sterk elan.

  
Hieronder vind je de taakverdeling binnen het bestuur.

Voorzitter

 

Secretaresse

 

 

 

 

Penningmeester

 

 

 

 

Tennisacademie

 

Infrastructuur

 

 

Interclub

Communicatie

 

Gerald Van Roey

 

Anne Cannaerts

 

 

 

 

Edwin Van Humbeeck

 

 

 

 

André Van Geel

 

Luc Van Dyck

 

 

Joan Bulens

• Algemeen beleid

 

• Administratie

• Ledenbeheer

• Verzekeringen

• Winterverhuur

 

• Opvolgen en goedkeuren in- en uitgaven

• Betalingen

• Budget controle

• Opmaak jaarrekeningen

 

• Werking Tennis & Padel Academie

 

• Onderhoud

• Energie

 

• Organisatie Interclub

• Website - Nieuwsbrief

• Evenementen

• Sponsorcontracten

voorzitter@hetzeen.be

 

secretaris@hetzeen.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan.Bulens@telenet.be