• Winterverhuur 2023-2024

Het Zeen stelt, in de winterperiode, zijn binnenterreinen ter beschikking voor leden en niet-leden.
Deze reservering wordt opgesplitst in drie periodes:
in eerste orde werden leden met een winteruur van verleden jaar, voorrang gegeven om hun zelfde vast uur van verleden jaar te herbevestigen.
De tweede periode schrijven we al onze leden aan met de vraag of zij interesse hebben om de vrije uren op te vullen.

In de derde periode worden de uren vrijgegeven aan iedereen en kunnen ook niet-leden inschrijven.
Deze regeling laat ons toe om trouwe leden voorrang te geven om hun geliefkoosde sport ook ’s winters voort te zetten.

Terreinen in de tweede en derde periode worden op een first come – first serve basis vastgelegd, er snel bij zijn is dus de boodschap (het tijdstip van jullie email zal de bepalende factor zijn).

Indien u interesse heeft, dan graag uw voorkeur doorgeven per mail op secretaris@hetzeen.be, u krijgt dan via mail een antwoord of het uur nog vrij is, en indien het aan u kan aangewezen worden, de betalingsmodaliteiten.
Er worden telefonisch geen uren vastgelegd, noch besproken! Betalingen dienen op onze rekening te staan alvorens u de terreinen mag betreden.

Het winterseizoen start op zondag 1 oktober 2023 en eindigt op donderdag zondag 31 maart 2024.
Noteer alvast dat tijdens het winterdubbeltornooi in Januari de velden ter beschikking staan van de club.

 Prijzen 2023-2024
 Weekdagen van 9 tot 17 uur 385 €
 Weekdagen van 17 tot 19 uur 530 €
 Weekdagen van 19 tot 22 uur 630 €
 Weekdagen van 22 tot 23 uur 385 €
 Zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur 530 €
 Zondag van 19 tot 23 uur 385 €

Contact voor winterreservaties en informatie.
Onder menu ‘Planning‘ kan je de winterverhuur en de vrije uren raadplegen.